Noutăți

 

NOU!!!!!

- Selecție cadre didactice proiect CRED, 8.09.2020 - aici

- Diplomele pentru participarea la Conferința on-line Educație Webformantă - aici

- Metodologia și calendarul  de constituire a Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN). - aici

- Lucrările Simpozionului international Approches de la chanson en classe de FLE, EDIȚIA III- aici și aici

- Selecție formatori CCD Galați - aici

- Instruiri GSuite online - august - aici și aici

- Formular înscriere curs avizat în format on-line ”Resursele Elearning de la teorie la practică” - 24 ore - aici

 

- Calendar Ateliere de lucru online iulie 2020 - (aici)

 

Data publicării: 26.05.2020, ora 12

Simpozion internațional „Valori didactice naţionale, premise pentru un învăţământ european”Ediţia a XV-a, 20 iunie 2020. Detalii și fișele de inscriere (aici).

 

 

Data publicării: 07.05.2020, ora 12

 • Formular de înscriere pentru instruire/consultanță online, cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, pentru utilizarea platformei G-Suite în desfășurarea lecțiilor on-line (aici)

 

 

- Anunț examen promovare informatician (AICI)

- Rezultatul final examen promovare informatician (aici) - 19.03.2020

18.03.2020 - CRED

 

(22.01.2020)

- Selecție cadre didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ primar” și „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”. Detalii (AICI)

 

- CASA CORPULUI DIDACTIC BUZĂU
anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de formatori
pentru regiunea Sud-Est, în afara organigramei,
în cadrul proiectului POCU
„CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți” – CRED, Cod SMIS 2014+:118327. Dosarele se pot depune până joi, 9 ianuarie, 2020. Pentru detalii accesați

http://www.ccd.buzau.ro/

 

Consultare publică - documentele „Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național” și „Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor”

 

NOU!!!

!!!!!!!! Conform adresei 1947/CRED/11.09.2019, începând cu data de 13.09.2019 se va desfășura activitatea de selecție a cadrelor didactice din învățământul gimnazial pentru disciplinele limba și literatura română, limba engleză, matematică, fizică și chimie. Documentele sunt aici. Documentele dosarului de înscriere a cursanţilor la cursul de formare continuă: cerere de înscriere, acord de prelucrare a datelor cu caracter personal, declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare, copie CI/BI, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie, copie diplomă de licenţă, adeverinţă elibertă  de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct).

 

!!!!!!! Conform adresei nr. 1590/CRED/04.06.2019, începând cu 2 septembrie 2019 se va desfășura activitatea de formare a cadrelor didactice din învățământul primar, în toate locațiile acreditate la nivel de proiect. Detalii (AICI).

 

 1. Selecție cadre didactice din învățământul primar în vederea participării la cursul de formare profesională continuă ”CRED -  Currriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (aici). Repartizarea grupului țintă pentru fiecare unitate școlară - Etapa I. (AICI).
 2. Documentele dosarului de înscriere a cursanţilor la cursul de formare continuă: cerere de înscriere, formular grup ţintă, acord de prelucrare a datelor cu caracter personal, declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare, copie CI/BI, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie, copie diplomă de licenţă, adeverinţă elibertă  de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct). FORMULARELE DOSARULUI DE INSCRIERE (AICI). Toate formularele din dosar se completează cu litere mari, diacritice și clar. Toate documentele/copiile documentelor din dosar trebuie să fie pe o singură față.

 

CASA CORPULUI DIDACTIC BUZĂU anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de formatori în afara organigramei pentru regiunea SUD-EST in cadrul proiectului POCU ”CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI” - CRED, Cod SMIS 2014+: 11832. Anunțul poate fi vizualizat accesând aici .

****Modificare calendar de desfasurare al selectiei pentru posturile scoase la concurs (aici).

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL 2019
„Valori didactice naţionale, premise pentru un învăţământ european” EDIŢIA a XIV –a, 25 mai 2019, Galaţi. Detalii și fișele de inscriere (aici).

 

- Casa Corpului Didactic Galați, în parteneriat cu Organizația Salvați Copiii, vă invită să participați la cursul de formare Folosirea utilă, creativă, sigură a internetului. Inițiativa implementării cursului face parte din programul educațional Ora de Net – www.oradenet.ro – și este sprijinită de Ministerul Educației Naționale prin Protocolul de colaborare nr. 9780 din 03.08.2017. Detalii (AICI).

- CASA CORPULUI DIDACTIC Buzău anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de experţi în regiunea SUD-EST în cadrul proiectului POCU "CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi" - CRED, Cod SMIS 2014+: 118327, detalii pe http://www.ccd.buzau.ro/

- Rezulatatele probei de verificare a eligibilitatii dosarelor (aici).

 

 

- CASA CORPULUI DIDACTIC Buzău, anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea SUD-EST în cadrul proiectului POCU "CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi" - CRED, Cod SMIS 2014+: 118327, detalii pe http://www.ccd.buzau.ro/

 

- Newsletter MEN nr. 1/2017

- Newsletter MEN nr. 2/2017

- Newsletter MEN nr. 3/2017

- Concurs pentru ocuparea postului de Administrator financiar (aici).

- Rezultatul final, concurs Administrator financiar (aici).

- Rezultatul la proba scrisă (aici).

- Rezultatul la interviu (aici).

- Modele de itemi exemplificativi de verificare pentru pregătirea probei scrise din cadrul concursului naţional de ocupare a funcţiilor de director şi director din unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea iunie-august 2017, elaboraţi de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (aici).

 

- Apel  de candidaturi pentru o scoala de vara - Summer School 2017 destinat femeilor care au atributii in formularea de politici, programe si proiecte, cu termen limita 14.04.2017, (aici) .

 

- Apel selectie profesori pentru elaborare curriculum discipline invatamant gimnazial (aici)

 

 

   

 

 

 • - OM nr. 5562 din 07.10.2011 Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile (aici).

 

Director: Prof. Doina Geru

Program de audienţe:

Luni şi Joi 13,00-15,00

Str. Gării nr. 35, cod poştal 800222

Telefon: 0236414749

Fax: 0236465860

E-mail: ccd_gl@yahoo.com

 • MISIUNEACasa Corpului Didactic Galaţi promovează inovaţia didactică şi procesul de reformă, este centru de resurse, de inovaţie şi de expertiză pentru formarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, asigură cadrul adecvat pentru dezvoltarea profesională şi personală, prin creativitate, cercetare şi descoperire, prin implicare şi responsabilitate faţă de şcoală şi de comunitate, precum şi prin deschidere către spaţiul european.

 

 

 

 

 

 

Scrieţi-ne părerea dumneavostă

pe adresa: ccd_gl@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunţuri formare

- NOU!!!

DESCRIEREA ACTIVITĂȚIILOR DE EVALUARE FINALĂ ONLINE
Pentru programul de formare continuă acreditat
Managementul integrării și educării copiilor cu cerințe educaționale speciale - ADHD, în sistemul educațional de masă (O.M. 5026/04.09.2018)

Forma de organizare a evaluării finale a cursului:

 

 • Activitatea de evaluare finală a  cursului se derulează online în format webinar, în timp real folosind aplicația Google Meet din platforma Gsuite for Education sincronizată cu domeniul ccdgl.ro;
 • Ghidul de utilizare a aplicației Google Meet se comunică cursanților prin email după primirea avizului MEC;
 • Resursele necesare pentru participarea la activitățile cursului: laptop/calculator conectat la internet care dispune de microfon și cameră video funcționale. Accesarea link-lui este posibilă și pe telefon cu condiția descărcării și instalării în prealabil a aplicației Meet;
 • Accesul la activitățile cursului se realizează pe bază de invitație cu aplicația Google Calendar pe adresele de email de către informaticianul instituției cu o zi înainte de evaluare;
 • Monitorizarea activităților este realizată de către prof. metodist Nina Nedelcu, CCD Galați  și reprezentantul M.E.C. cu atribuții de serviciu în domeniu.

 

 

Cursul de calificare BIBLIOTECAR

studii medii
( Autorizat CNFPA)

Casa Corpului Didactic organizează cursul de calificare „Bibliotecari” (studii medii) autorizat CNFPA. Taxa de participare este de 1200 RON care se va achita în trei rate. Detalii suplimentare la telefon: 0236 414749.

Descrierea cursului:

Cursul de calificare BIBLIOTECAR studii medii ( Autorizat CNFPA) cuprinde  1080 ore repartizate  astfel:
- modulul  I  - 108 ore + 4 ore evaluare partială     (14 zile)
- modulul  II - 160 ore + 8 ore evaluare finală        (21 zile)
                  800 ore practică în condiţii reale de muncă la o bibliotecă (se vor desfăşura între cele 2 module - 2 1/2 luni)
___________________________
      TOTAL : 1068 ore + 12 ore evaluare = 1080 ore