SELECȚIE GRUP TINTA PROIECT CRED

 

ETAPA 1

Selecție cadre didactice din învățământul primar în vederea participării la cursul de formare profesională continuă ”CRED -  Currriculum relevant, educație deschisă pentru toți”

 

 • 1. Calendarul selecției grupului țintă, cadre didactice din învățământul primar, din regiunea SUD-EST, respectiv din județele BRĂILA, BUZĂU, CONSTANȚA, GALAȚI, TULCEA, VRANCEA

 

 • A) Informarea unităților de învățământ și publicarea pe site-ul fiecărui inspectorat școlar a calendarului și a criteriilor de selecție a cadrelor didactice din învățământul primar;

05.06.2019

 • B) Selecția cadrelor didactice din învățământul primar, la propunerea consiliului profesoral și validarea în consiliul de administrație al unității de învățământ;

Până la data de 14.06.2019

 • C) Transmiterea de către unitatea de învățământ a listei cu cadrele didactice selectate, la inspectoratul școlar și la  casa corpului didactic, din fiecare județ

Până la data de 22.06.2019

 • D) Depunerea la sediul CCD a dosarelor de înscriere de către cadrele didactice selecționate

Până la data de 01.08.2019

 • 2. Criterii de  selecție a grupului țintă, cadre didactice din învățământul primar, din regiunea SUD-EST, respectiv din județele BRĂILA, BUZĂU, CONSTANȚA, GALAȚI, TULCEA, VRANCEA

 

 • A) Cadru didactic titular în învățământul primar;
 • B) Cadru didactic titular care funcționează într-o unitate din mediul rural (minim 50%);
 • C) Cadre didactice titulare din unități de învățământ situate în localități dezavantajate-socio economic;
 • D) Cadru didactic titular care să aibă cel puțin 5 ani până la încetarea activității didactice prin pensionare;
 • E) Director/director adjunct de unitate de învățământ, cadru didactic din învățământul primar.
 •  

Notă: În condițiile în care locurile alocate nu pot fi ocupate cu cadre didactice titulare, pot fi selectate și cadre didactice calificate cu statut de suplinitor.
Detalii (AICI).

 

 

 • -

 

 

.