Noutăți

 

NOU!!!

- Casa Corpului Didactic Galați, în parteneriat cu Organizația Salvați Copiii, vă invită să participați la cursul de formare Folosirea utilă, creativă, sigură a internetului. Inițiativa implementării cursului face parte din programul educațional Ora de Net – www.oradenet.ro – și este sprijinită de Ministerul Educației Naționale prin Protocolul de colaborare nr. 9780 din 03.08.2017. Detalii (AICI).

- CASA CORPULUI DIDACTIC Buzău anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de experţi în regiunea SUD-EST în cadrul proiectului POCU "CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi" - CRED, Cod SMIS 2014+: 118327, detalii pe http://www.ccd.buzau.ro/

- Rezulatatele probei de verificare a eligibilitatii dosarelor (aici).

 

 

- CASA CORPULUI DIDACTIC Buzău, anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea SUD-EST în cadrul proiectului POCU "CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi" - CRED, Cod SMIS 2014+: 118327, detalii pe http://www.ccd.buzau.ro/

 

 

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL 2018
„Valori didactice naţionale, premise pentru un învăţământ european” EDIŢIA a XIII –a, 9 iunie 2018, Galaţi. Detalii și fișele de inscriere (aici).

 

- Newsletter MEN nr. 1/2017

- Newsletter MEN nr. 2/2017

- Newsletter MEN nr. 3/2017

- Concurs pentru ocuparea postului de Administrator financiar (aici).

- Rezultatul final, concurs Administrator financiar (aici).

- Rezultatul la proba scrisă (aici).

- Rezultatul la interviu (aici).

- Modele de itemi exemplificativi de verificare pentru pregătirea probei scrise din cadrul concursului naţional de ocupare a funcţiilor de director şi director din unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea iunie-august 2017, elaboraţi de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (aici).

 

- Apel  de candidaturi pentru o scoala de vara - Summer School 2017 destinat femeilor care au atributii in formularea de politici, programe si proiecte, cu termen limita 14.04.2017, (aici) .

 

- Apel selectie profesori pentru elaborare curriculum discipline invatamant gimnazial (aici)

 

- Proiectul de modificare a Legii Bibliotecilor

 

 

*** Proiectul naţional "Paradigmele (post)modernităţii" - Detalii (aici). Adresa de promovare facebook - (aici).

 

Centrul de Formare Moodle

  • Cursul Dezvoltator de e-learning – cod COR 235905  650 lei
  • Cursul Administrator de platforma Moodlecod COR 251205 1300 lei

   

  - Festivalul Sanselor Tale - Editia a XV-a, 2014

  În perioada 24-30 noiembrie 2014 se va desfăsura – sub genericul ”Oportunităti de dezvoltare personală prin educatie non formală” - a XV-a editie a ”Festivalului Na'ional al Sanselor Tale”.
  Având în vedere importanta acordată educatiei si învărării în contexte non formale, atât pentru copii cât si pentru adulti, în documentele europene, dar si prin ac'iuni concrete desfă;urate de institutii educa'ionale, vă recomandăm ca, în colaborare cu autoritătile publice locale, locatii de cult si cultură, asociatii sportive, organizatii nonguvernamentale, părinti să organizati si să coordonati activităti si programe educative, cultural-sportive care să valorifice valentele multiple ale educatiei non formale în formarea personalitătii elevilor, precum:

  1. Promovarea documentelor europene si naționale referitoare la educatia non formală,
  2. Activităti de învătare non formală în sprijinul învătării formale,
  3. Dezbateri, colocvii, seminarii, simpozioane, lectorate;
  4. Actiuni, activităti culturale, sportive, de educatie civică, educatie pentru valorile democratiei, educatie pentru protectia mediului, educatie religioasă, educatie estetică;
  5. Prezentări de imagini foto, expozitii, lansări de filme, de carte, de programe educationale;
  6. Diseminarea exemplelor de ”bune practici”.

  În vederea întocmirii Programului de activităti pentru săptămâna 24-30 noiembrie 2014, vă rugăm să transmiteti până la data de 15 noiembrie 2014, ora 16.00, temele activitătilor  încadrate în prevederile de mai sus, pe care le veti desfăsura în această perioadă, accesând linkul din documentul de  (aici).

- Program eliberare permise ECDL

* luni 14-16

* joi 10-12

 

- CONCURS  NAŢIONAL ROMÂNIA,  TARA  MEA – ediţia a IV-a (aici).

 

- Conferinta Regionala "1 Decembrie - Ziua Naţională a României" (aici).

 

Proiect scolar international Fii European si promoveaza educatia de gen in scoala ta! 
Grup ţintă: cadre didactice si copii / elevi din învăţământul preuniversitar.(aici)
Perioada de inscriere: 04.11-06.12.2013

 

 

- PROIECTUL GRUNDTVIG PARTENERIATE PENTRU INVATARE 2012 (aici)
 • - Anunţ selecţie learneri (aici). Cerere înscriere selecţie learneri (aici).
 • - Săptămâna Educaţiei Permanente din cadrul Festivalului Naţional al Şanselor Tale, Ediţia a XIII-a. Programul activităţilor desfăşurate în săptămâna 19-25 noiembrie 2012 (aici)
 • - OM nr. 5562 din 07.10.2011 Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile (aici).

 

Director: Prof. Laurenţiu Ichim

Program de audienţe:

Luni şi Joi 13,00-15,00

Str. Gării nr. 35, cod poştal 800222

Telefon: 0236414749

Fax: 0236465860

E-mail: ccd_gl@yahoo.com

 • MISIUNEACasa Corpului Didactic Galaţi promovează inovaţia didactică şi procesul de reformă, este centru de resurse, de inovaţie şi de expertiză pentru formarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, asigură cadrul adecvat pentru dezvoltarea profesională şi personală, prin creativitate, cercetare şi descoperire, prin implicare şi responsabilitate faţă de şcoală şi de comunitate, precum şi prin deschidere către spaţiul european.

 

 

AUTORIZĂRI

Formator

Contabil

 

 

Scrieţi-ne părerea dumneavostă

pe adresa: ccd_gl@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunţuri formare

-- NOU!!! Conform OM 3114/ 1.02.2016, a fost reacreditat PROGRAMUL Managementul clasei. Managementul crizei, CATEGORIA 2, 70 de ore, 18 CPT.

În vederea demarării formării pentru prima grupă, mai aveţi posibilitatea să vă înscrieţi până în data de 21 februarie 2016 prin formular de înscriere depus la biroul metodişti, etajul 2, la responsabilul de program, profesor metodist Daniela Gheorghiu sau prin expediere pe fax-ul CCD/ e-mail-ul CCD.


-- În atenţia profesorilor de limba şi literatura franceză şi a profesorilor de discipline non –lingvistice predate în limba franceză
Casa Corpului Didactic Galaţi cu sprijinul Institutului Francez a acreditat cursul ,,Predarea învăţarea limbii franceze printr-un demers comunicativ – acţional”, categoria a2-a de programe, poziţia a15-a , pagina a4-a din anexa OM 4859/ 4.11.2014. Cursul are 50 de ore, 12 credite profesionale transferabile, taxa de 150 ron şi se adresează următorului grup ţintă:
Cadre didactice cu specializarea Limba şi literatura franceză din învăţământul preuniversitar, metodişti pentru disciplina Limba şi literatura franceză din ISJ, ISMB, profesori metodişti din CCD –uri cu specializarea Limba şi literatura franceză, inspectori de specialitate pentru Limba franceză/ Limbi moderne, profesori de discipline non- lingvistice (DNL) predate în limba franceză.
În vederea participării la curs, vă solicităm înscrierea pe acelaşi formular individual de înscriere pe care îl găsiţi pe site-ul Casei Corpului Didactic Galaţi, formularul putând fi trimis pe e-mailul Casei Corpului Didactic Galaţi ccd_gl@yahoo.com sau pe adresa de e-mail a profesorului metodist Daniela GHEORGHIU, danagheorghiu2008@yahoo.com
Notă: Cadrele didactice din zona Tecuci vor participa la curs la Colegiul Naţional ,,Spiru Haret”, Tecuci iar cele din Galaţi şi Tg. Bujor la Casa Corpului Didactic Galaţi.

 

 

 

In atentia absolventilor cursului de formare ,,Programul National de Dezvoltare a Competentelor de Evaluare ale Cadrelor Didactice"(DeCeE)- prof.de limba română, matematică, geografie, istorie desfasurat in 2008-2009,
Va rugam ca in zilele de luni si marti, pana in 15 decembrie 2014 sa va prezentati la cabinetul metodisti pentru ridicarea atestatului.
Obs. Pentru cadrele didactice, prof.de limba română care au absolvit in martie 2009 nu sunt atestate.

 

 

În atenţia cadrelor didactice care au finalizat cursul ,,EVALUAREA ŞI TEMPERAMENTUL ŞCOLARILOR” furnizat de SNSPA,
Vă rugăm ca până în data de 31.10.2013, în zilele de luni şi joi , între orele 12 şi 15 să vă prezentaţi la Casa Corpului Didactic Galaţi pentru a vă ridica atestatele. Începând cu data de 1.11.2013, atestatele nu mai pot fi eliberate deoarece vor fi returnate către SNSPA.
Pentru ridicarea atestatelor prezenţa dumneavoastră este obligatorie deoarece este necesară semnătura personală.
Persoană de contact,
Profesor metodist CCD Galaţi 
Daniela GHEORGHIU  

 

NOU! CURS ABILITĂŢI DE VIAŢĂ LA ADOLESCENŢI-PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI
Cadrele didactice care doresc să urmeze acest curs se pot înscrie la CCD Galaţi, la
Biroul metodisti, etaj 2, responsabil de program, prof metodist Liliana Cristache.
Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente, în copie xerox:
Diplomă licenţă
Certificat de căsătorie
Carte de identitate
Certificat de naştere
Taxa de participare este de 250 lei şi poate fi achitată în rate. Prima rată este de 150 lei şi se va achita la casieria CCD cu cel puţin o zi înainte de începerea cursului, prilej cu care va fi depus şi Dosarul personal. Planul cadru (aici).

 

 

Cursul de calificare BIBLIOTECAR

studii medii
( Autorizat CNFPA)

Casa Corpului Didactic organizează cursul de calificare „Bibliotecari” (studii medii) autorizat CNFPA. Taxa de participare este de 1200 RON care se va achita în trei rate. Detalii suplimentare la telefon: 0236 414749 sau 0743729494.

Descrierea cursului:

Cursul de calificare BIBLIOTECAR studii medii ( Autorizat CNFPA) cuprinde  1080 ore repartizate  astfel:
- modulul  I  - 108 ore + 4 ore evaluare partială     (14 zile)
- modulul  II - 160 ore + 8 ore evaluare finală        (21 zile)
                  800 ore practică în condiţii reale de muncă la o bibliotecă (se vor desfăşura între cele 2 module - 2 1/2 luni)
___________________________
      TOTAL : 1068 ore + 12 ore evaluare = 1080 ore