• PRECIZĂRI PRIVIND ELIBERAREA ATESTATELOR/ADEVERINȚELOR PENTRU PROGRAMELE DE FORMARE CONTINUĂ

  În baza:
  O.M.E.C.Ș. nr 5481/ 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul atestatelor de formare continuă a personalului didactic
  O.M.E.C.T.S. nr 5547/ 7.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționarea a casei corpului didactic


 • I. PRECIZĂRI PRIVIND ELIBERAREA ATESTATELOR  PENTRU PROGRAMELE DE FORMARE EFECTUATE PÂNĂ LA DATA DE 31.08.2018
  Eliberarea atestatelor  pentru programele de formare se realizează respectând următoarele etape:

  1. Absolvenții programelor de formare vor accesa formularul de cerere care află aici https://forms.gle/C5PTV1u5RbDTRTM49;
  2. În termen de 15 zile de la completarea cererii, responsabilul cu eliberarea atestatelor CCD Galați va comunica prin email ziua, data și ora eliberării atestatului;
  3. Absolventul de curs se prezintă la data și ora stabilită;
  4. În cazul neprezentării, atestatul se rearhivează și se va elibera respectând procedura de mai sus, în termen de 30 de la depunerea unei noi cereri.

   II. PRECIZĂRI PRIVIND ELIBEARERA ADEVERINȚELOR PENTRU PROGRAMELE CU FINANȚATE EUROPEANĂ DERULATE ÎNCEPÂND CU 01.09.2018

   Eliberarea atestatelor/adeverințelor pentru programele de formare se realizează prin contactarea responsabilului de curs.
   1. PROIECTUL CRED - Prof. metodist Camelia Pantazică, adresa de email: camelia.pantazica@educred.ro
   2. PROIECTUL ORIZONT - A DOUA ȘANSĂ LA EDUCATIE, O NOUA ȘANSĂ IN VIAȚĂ

   Prof. metodist Aurora Sava, adresa de email: sava.aurora@ccdgl.ro

   PROIECTUL ORIZONT - EDUCAȚIE BAZATĂ PE COMPETENȚE ÎN ȘCOLI INCLUZIVE

   Prof. metodist Ionica Dragu, adresa de email dragu.ionica@ccdgl.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

.