• Legislație de baza

  • Declaratia de avere / interese director - aici
  • 2020 - TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE BRUTE CONFORM LEGII NR. 153/2017, ART. 33 - aici

2019 - TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE BRUTE CONFORM LEGII NR. 153/2017, ART. 33 - aici

2018 - TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE BRUTE CONFORM LEGII NR. 153/2017, ART. 33 - aici

Legea educaţiei naţionale Nr1/ 2011. Descarca aici

Regulamentul de organizare si funcţionare a Casei Corpului Didactic. Descarca aici

OM nr. 5564 din 7.11.2011 privind metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare continuă oferite de aceştia. Descarca aici

OM nr. 5561 din 7.11.2011 privind metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Descarca aici

Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a CDI. Descarca aici

OM nr. 5484 din 29.09.2011 Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar şi primar, profesor de instruire practică, profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor. Descarca aici

OM nr. 5562/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor profesionale transferabile. Descarca aici

Legislatie specifica activitatii editoriale

Legea dreptului de autor. Descarca aici

Legea nr. 35 din 1994 timbrul literar. Descarca aici

Legea nr. 186 din 2003 privind cultura scrisă. Descarca aici

Legislatie specifica bibliotecii

Codul deontologic al bibliotecarului din România. Descarca aici

Metodologie privind recuperarea documentelor pierdute. Descarca aici

Metodologie privind achizitiile în vedrea actualizării şi îmbogăţirii fondului de carte al bibliotecilor şcolare şi bibliotecilor Casei Corpului Didactic. Descarca aici

Regulament-cadru de functionare a bibliotecilor şcolare. Descarca aici

.