• Cabinetul multimedia al C.C.D. Galati a fost dotat cu cu 25 calculatoare conectate la reteaua internet
  •   Dacă Societatea Cunoaşterii impune revizuirea concepţiilor tradiţionale asupra procesului de predare - învatare - evaluare, tot la fel de adevărat este faptul că acest proces are nevoie de soluţii noi, mai puţin formale, de metode şi mijloace care să corespundă acestui secol - secol al tehnologiei informaţiei.  Probabil că cel mai dinamic şi mai disponibil să raspundă la aceste provocări este Departamentul Multimedia. Acest departament al Casei Corpului Didactic Galaţi pune la dispoziţtia unităţilor şcolare, a colegilor, a comunităţii educaţionale în general, nu numai echipamente moderne şi competitive care să faciliteze procesul didactic, dar şi produse multimedia (softuri educaţionale) şi sprijin în realizarea acestora. Mai mult chiar, acest departament sprijină orice demers inovativ, orice iniţiativă menită să îmbogaţească sau să diversifice oferta educaţinală a şcolii.  Şi dacă este adevărat ca imaginea vizuală sau / şi sonoră are impact mai direct şi mai atractiv asupra oamenilor, atunci tot ce se întâmplă în departamentul multimedia nu face decât să ofere un alt tip de suport complicatului proces care este acela de a forma şi a educa atât copilul cât şi adultul.
  •  Casa Corpului Didactic, prin echipamentele pe care le are si prin echipa de specialisti (formatori) cu care colaborează, oferă programe şi stagii de formare în utilizarea TIC atât personalului didactic cât si didactic auxiliar. Şi cum orice schimbare înseamna în primul rând o schimbare în planul resurselor umane, personalul didactic este cel ce trebuie sa se adapteze şi să adapteze potentialul TIC la specificul procesului de predare - învatare - evaluare.

 

  • RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE
  •  

  • PLATFORME EDUCAȚIONALE SUPORT PENTRU CADRE DIDACTICE

DIGITALEDU

 

https://digitaledu.ro/platforme-educationale/

 

DIGITAL EDUCRED

 

https://digital.educred.ro/home#h.cjuhzoxfo0hb

 

TUTORIALE PENTRU APLICAȚII (PRELUATE DE PE YOUTUBE)

 

GOOGLE CALENDAR

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ig5IIZeRuTo

 

GOOGLE MEET

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ig5IIZeRuTo&list=PLH5EDUs24_16vcCXXLGkfx6sDlihK5ysi&index=3&t=0s

 

GOOGLE CLASSROOM

 

https://www.youtube.com/watch?v=o6j45Q2Qp-k

https://www.youtube.com/watch?v=lrLB4ZN39TI

https://www.youtube.com/watch?v=2B_oN3Jsl9U

 

MICROSOFT TEAMS/OFFICE 365

 

https://www.youtube.com/watch?v=lLJQE7Wirj0&t=178s

https://www.youtube.com/watch?v=L4JOMxN0u7g

https://www.youtube.com/watch?v=p8as89M-QvE

 

ZOOM

 

https://www.youtube.com/watch?v=le6uMfhBugo

 

WEBEX

 

https://www.youtube.com/watch?v=x-2Ru6GvWts&t=2593s

 

GHID GOOGLE ONLINE - PREDAREA DE ACASĂ

 

https://services.google.com/fh/files/misc/predarea_de_acasa_ghid_pentru_profesori.pdf

 


 

Biblioteca Digitala a Lumii

 


 

 

Cabinet multimedia: etaj 1

Persoană de contact: inf. Daniela CHIPIRLIU

chipirliu.daniela@ccdgl.ro

 

Cursuri de formare cu credite

 

1. Inițiere în utilizarea instrumentelor TIC în școală

2. Informatica și TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a

3. Informatică și TIC prin jocuri și aplicații colaborative