Informații

Adresa
Str. Gării nr. 35, cod poştal 800222
Telefon: 0236414749
Fax: 0236465860
E-mail: secretariat@ccdgl.ro
Site Web: http://ccdgalati.ro/

     
P
rogram
Luni - Joi   8.00-16.30
Vineri        8.00-14.00
Audiențe: Luni şi Joi  13.00-15.00

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Gradul de vaccinare în rândul personalului angajat

Rata generală de vaccinare a personalului din Casa Corpului Didactic Galați este de 66,67% din totalul celor 9 angajați. Raportat la personalul care deține funcții de conducere, ponderea celor vaccinați este de 100%.

Anunț - ”Managementul implementării eficiente a curriculumului naţional. MANAGER-CRED. Formare nivel 2” - Seria II

  • Categorie: CRED
  • Ultima actualizare: Joi, 15 Septembrie 2022 11:22
  • Accesări: 1305

Selecție – SERIA a II-a

programul de formare acreditat – „MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII EFICIENTE A CURRICULUMULUI NAŢIONAL. MANAGER-CRED. Formare nivel 2”


Sesiunea de formare pentru a doua serie în cadrul Proiectului CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, programul de formare acreditat – „MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII EFICIENTE A CURRICULUMULUI NAŢIONAL. MANAGER-CRED. Formare nivel 2”, se va realiza în perioada octombrie–decembrie 2022.

Programul de formare are trei module, o durată de 50 de ore (25 în regim sincron și 25 în regim asincron), și se vor obține 12 credite profesionale.

În perioada, joi, 15.09.2022 – luni, 26.09.2022 colegii directori și directori adjuncți din toate unitățile de învățământ care au în componență clase de nivel primar și/sau gimnazial, sunt rugați să aducă dosarele complete, în format letric, la sediul Casei Corpului Didactic Galați, strada Gării, nr. 35, etajul I, de luni până joi, în intervalul orar 9.00 – 16.00, iar vinerea în intervalul orar 9.00 – 14.00.

Lista documentelor din dosar este atașată prezentului anunț, la fel și anexele necesare completării dosarului, toate aceste informații fiind disponibile accesând link-urile aferente.

Toate documentele, imprimate pe o singură față a foii, rugăm să fie completate citeț și introduse într-o folie prinsă într-un dosar de plastic, NECAPSATE între ele și NEPERFORATE. Mizăm pe dorința dumneavoastră de a ne ajuta la o rapidă constituire a documentației specifice începerii procedurii de formare, respectând rugămintea noastră și pregătind dosarele pe care ni le trimiteți conform instrucțiunilor de mai jos și vă mulțumim!

Ordinea actelor în folie este următoarea:
1. Cerere de înscriere, (ANEXA 1) – data înscrisă va fi în intervalul 15-26 septembrie 2022
2. Declarație pe proprie răspundere pentru participarea la curs (ANEXA 5) – data înscrisă va fi în intervalul 15-26 septembrie 2022
3. Acord prelucrare date cu caracter personal (ANEXA 3) – data înscrisă va fi în intervalul 15-26 septembrie 2022
4. Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 (ANEXA 8) – data înscrisă va fi în intervalul 15-26 septembrie 2022
5. Adeverință de la școală.
6. Copie CI.
7. Copie certificat de naștere.
8. Copie certificat de căsătorie (dacă apare o schimbare de nume).
9. Copie diplomă de licență în domeniul disciplinei predate (dacă nu este în domeniu vă rugăm să atașați și o copie după certificatul de conversie profesională).

Apelul pentru participare la formare se adresează directorilor și directorilor adjuncți care au promovat concursul și conduc unități de învățământ care au în componență clase de nivel primar și/sau gimnazial.

Adresa oficială poate fi citită aici.