Informații

Adresa
Str. Gării nr. 35, cod poştal 800222
Telefon: 0236414749
Fax: 0236465860
E-mail: secretariat@ccdgl.ro
Site Web: http://ccdgalati.ro/

     
P
rogram
Luni - Joi   8.00-16.30
Vineri        8.00-14.00
Audiențe: Luni şi Joi  13.00-15.00

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Gradul de vaccinare în rândul personalului angajat

Rata generală de vaccinare a personalului din Casa Corpului Didactic Galați este de 66,67% din totalul celor 9 angajați. Raportat la personalul care deține funcții de conducere, ponderea celor vaccinați este de 100%.

Biblioteca CCD Galați

Fiind o bibliotecă pedagogica, și biblioteca instituției noastre constituie un centru de informare și documentare pentru toate cadrele didactice din județul Galați. Cărțile achiziționate in concordanta cu programele de perfecționare a personalului didactic sunt așezate pe domenii tematice, conform clasificării zecimale universale, iar accesul cititorilor este liber la raft.

Documentare tradițională

Documentare electronică

fond de carte

peste 32.000 de volume dispuse pe domenii tematice in sala de lectura si in depozitul de carte.

publicații

 • Viața liberă
 • Dominus
 • Adevarul
colecții de specialitate
 • Tribuna învățământului
 • Școala gălățeana
 • Convorbiri didactice
 • Magazin istoric
 • Convorbiri literare
 • Didactica Nova
 • Biblioteca   

baza de documentare si informare electronica

 • CD-uri;
 • Dischete;
 • Casete Audio/Video;
cabinet multimedia care dispune de  
 • calculatoare;
 • videoproiector;
 • retroproiector;
 • conexiune internet;

 

 

Servicii

 • Servicii prestate gratuit
  • Împrumutul la domiciliu de documente de biblioteca.
  • Studiul documentelor de biblioteca in sala de lectura special amenajata în acest scop.
  • Asistenta de specialitate in vederea perfectionarii prin definitivat si grad didactic II si I, precum si pentru concursul de ocupare a posturilor vacante din invatamant.
  • Bibliografii tematice atat la solicitarea utilzatorului cat si pentru realizarea unor activitati sau lucrari de specialitate.
  • Activitati, reuniuni culturale, intâlniri cu personalitati din diverse domenii.
 • Formare în specialitate 
 

Accesul la Biblioteca CCD Galați:

Beneficiază de serviciile bibliotecii C.C.D. următoarele categorii:
 • cadre didactice titulare cu domiciliul în orașul Galați, pentru împrumut la domiciliu;
 • cadre didactice suplinitoare, pensionate, studenți, elevi, pentru studiu la sala de lectură.

Acte necesare înscrierii la bibliotecă:

 • Buletinul sau C.I. cu domiciliul stabil in orașul Galați, pentru împrumut la domiciliu
 • Buletinul sau C.I  pentru studiul la sala de lectură
 • Adeverință de la unitatea școlară unde este încadrat utilizatorul, legitimație de student, carnet de elev.

Programul bibliotecii: Luni - Vineri: 8 - 16