Informații

Adresa
Str. Gării nr. 35, cod poştal 800222
Telefon: 0236414749
Fax: 0236465860
E-mail: secretariat@ccdgl.ro
Site Web: http://ccdgalati.ro/

     
P
rogram
Luni - Joi   8.00-16.30
Vineri        8.00-14.00
Audiențe: Luni şi Joi  13.00-15.00

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Gradul de vaccinare în rândul personalului angajat

Rata generală de vaccinare a personalului din Casa Corpului Didactic Galați este de 66,67% din totalul celor 9 angajați. Raportat la personalul care deține funcții de conducere, ponderea celor vaccinați este de 100%.

Anunț - RED - seria 2

  • Categorie: CRED
  • Ultima actualizare: Joi, 15 Septembrie 2022 11:23
  • Accesări: 1161

Selecție – SERIA a II-a

programul de formare acreditat – RED „Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare”


Sesiunea de formare pentru a doua serie în cadrul Proiectului CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, programul de formare acreditat – RED „Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare”, se va realiza în perioada octombrie–decembrie 2022.

Programul de formare are trei module, o durată de 50 de ore (25 în regim sincron și 25 în regim asincron), și se vor obține 12 credite profesionale.

  • Modulul 1 - Platforme pentru realizarea resurselor educaționale deschise 
  • Modulul 2 - Perspectiva pedagogică a proiectării și utilizării RED
  • Modulul 3 - Utilizarea responsabilă și sigură a RED

În perioada, joi, 15.09.2022 – luni, 26.09.2022 colegii care s-au înscris sunt rugați să aducă dosarele complete. în format letric, la sediul Casei Corpului Didactic Galați, strada Gării, nr. 35, parter, de luni până joi, în intervalul orar 9.00 – 16.00, iar vinerea în intervalul orar 9.00 – 14.00.

Lista documentelor din dosar este atașată prezentului anunț, la fel și anexele necesare completării dosarului, toate aceste informații fiind disponibile accesând link-urile aferente.

Toate documentele, imprimate pe o singură față a foii, rugăm să fie completate citeț și introduse într-o folie prinsă într-un dosar de plastic, NECAPSATE între ele și NEPERFORATE. Mizăm pe dorința dumneavoastră de a ne ajuta la o rapidă constituire a documentației specifice începerii procedurii de formare, respectând rugămintea noastră și pregătind dosarele pe care ni le trimiteți conform instrucțiunilor de mai jos. Vă mulțumim!

Ordinea actelor în folie este următoarea:
1. Cerere de înscriere, (ANEXA 1) – data înscrisă va fi în intervalul 15-26 septembrie 2022
2. Declarație pe proprie răspundere pentru participarea la curs (ANEXA 5) – data înscrisă va fi în intervalul 15-26 septembrie 2022
3. Acord prelucrare date cu caracter personal (ANEXA 3) – data înscrisă va fi în intervalul 15-26 septembrie 2022
4. Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 (ANEXA 8) – data înscrisă va fi în intervalul 15-26 septembrie 2022
5. Adeverință de la școală.
6. Copie CI.
7. Copie certificat de naștere.
8. Copie certificat de căsătorie (dacă apare o schimbare de nume).
9. Copie diplomă de licență în domeniul disciplinei predate (dacă nu este în domeniu vă rugăm să trimiteți și o copie după certificatul de conversie profesională).
10. Copie după atestatul sau adeverința care certifică deținerea de competențe digitale

Apelul pentru participare la formare se adresează tuturor cadrelor didactice, astfel:
a. Cadru didactic în unitățile de învățământ de stat și particular, acreditate, nivel gimnazial;
b. Cadru didactic titular/pe viabilitatea postului/suplinitor, care să aibă cel puțin definitivarea în învățământ;
c. Personal cu funcții de conducere, cadru didactic din învățământul primar/gimnazial, care a deținut funcții de conducere în ultimii doi ani școlari:
• directori și directori adjuncți din unități de învățământ,
• membri ai Consiliului de Administrație,
• inspectori școlari generali/generali adjuncți/inspectori școlari de specialitate,
• personal didactic cu experiență managerială specifică în domeniul educației,
d. Consilieri din cadrul CJRAE care predau în unitățile de învățământ de nivel gimnazial.

Pentru selecția curentă a grupului țintă vor avea prioritate cadrele didactice care predau în învățământul gimnazial, care dețin competențe digitale și care nu au participat până în prezent la activitățile de formare sau la workshop-urile organizate în cadrul proiectului CRED.

Participarea la acest program de formare nu exclude participarea la formare în cadrul celorlalte programe acreditate în cadrul proiectului.

Adresa oficială poate fi citită aici.