Informații

Adresa
Str. Gării nr. 35, cod poştal 800222
Telefon: 0236414749
Fax: 0236465860
E-mail: secretariat@ccdgl.ro
Site Web: http://ccdgalati.ro/

     
P
rogram
Luni - Joi   8.00-16.30
Vineri        8.00-14.00
Audiențe: Luni şi Joi  13.00-15.00

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Gradul de vaccinare în rândul personalului angajat

Rata generală de vaccinare a personalului din Casa Corpului Didactic Galați este de 66,67% din totalul celor 9 angajați. Raportat la personalul care deține funcții de conducere, ponderea celor vaccinați este de 100%.

Anunț selecție cadre didactice PROF I, PROF II

  • Categorie: PROF
  • Ultima actualizare: Vineri, 17 Septembrie 2021 10:31
  • Accesări: 1448

Pentru participarea la selecție, cadrele didactice vor întocmi un dosar electronic care va cuprinde:

 

1. Documente administrative – criteriu eliminatoriu

a)       Studii superioare corespunzătoare postului

b)       Titular în învățământul preuniversitar

c)       Evoluția în carieră – minimum gradul didactic II sau titlul științific de doctor

d)       Calificativul anual FB pe ultimii 4 ani școlari (pentru cadrele didactice care ocupă funcții de îndrumare și control la nivelul inspectoratelor școlare/CCD și care nu au fost evaluate pentru anul școlar 2020-2021 se vor lua în considerare numai calificativele din primii trei ani ai perioadei de referință)

 

2. Documente experiență profesională

a)       Experiență de minimum 2 ani în activități metodice (metodist inspectorat școlar/ metodist liceu pedagogic/metodist CCD)

b)       Experiență de minimum 2 ani în inspecție școlară

c)       Coordonare activități din cadrul programelor de mobilitate de tip ERASMUS (coordonator proiect/ membru în echipă)

d)       Experiență de minimum 2 ani în formarea și dezvoltarea profesională (responsabil formare/ membru în comisii/grupuri de lucru, la nivelul unității de învățământ)

e)       Activități didactice de tip suport pentru predare-învățare-evaluare desfășurate în sistem blended learning/ online în anii școlari 2019-2020, 2020-2021 sau formator cursuri acreditate CCD/ formator cursuri avizate CCD

 

3. Alte documente:

a)       Cerere de înscriere (PROF I și PROF II)

b)       Declarație pe proprie răspundere (Declaratie)

c)       Copie carte de identitate

d)       Adeverință eliberată de unitatea de învățământ în care este titular cadrul didactic/ISJ/CCD din care să reiasă funcția didactică (din categoria personal didactic de predare), specializarea.

 

Documentele care dovedesc experiența profesională (criteriul 2.) sunt certificate de către unitatea de învățământ/ISJ/CCD.

Dosarele în format electronic (un singur fișier pdf. denumit PROF II_Nume și prenume) vor fi transmise pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., până cel târziu vineri, 17 septembrie 2021, ora 16.

Detalii pe site-ul CCD Brăila, partner coordonator http://ccdbraila.ro/ .

Adresa CCD Galați poate fi consultată aici.