Informații

Adresa
Str. Gării nr. 35, cod poştal 800222
Telefon: 0236414749
Fax: 0236465860
E-mail: secretariat@ccdgl.ro
Site Web: http://ccdgalati.ro/

     
P
rogram
Luni - Joi   8.00-16.30
Vineri        8.00-14.00
Audiențe: Luni şi Joi  13.00-15.00

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Gradul de vaccinare în rândul personalului angajat

Rata generală de vaccinare a personalului din Casa Corpului Didactic Galați este de 66,67% din totalul celor 9 angajați. Raportat la personalul care deține funcții de conducere, ponderea celor vaccinați este de 100%.

Anunț - formare - proiect ”A doua șansă la educație la ORIZONT”

 • Categorie: ORIZONT
 • Ultima actualizare: Duminică, 18 Septembrie 2022 14:25
 • Accesări: 1257

În cadrul proiectului „A doua șansă la educație la ORIZONT”, CCD Galați implementează programul de formare „A DOUA ȘANSĂ - acces la educație pentru elevi” cu o durată de 60 de ore, 15 credite profesionale transferabile.

Cadrele didactice care doresc să participe la acest curs de formare sunt invitate să depună în format fizic dosarul de înscriere, la sediul Casei Corpului Didactic Galați, strada Gării, nr. 35, et. 1, Cabinet informatizare, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 9.00 – 16.00.

Lista documentelor din dosar este:

 • Cerere de înscriere – ANEXA 1
 • Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal - ANEXA 3
 • Declarație pe propria răspundere – ANEXA 5
 • Formularul de înregistrare individuală a participanților – ANEXA 8
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat de naștere
 • Copie certificat de căsătorie
 • Copie diplomă de licență și foaie matricolă (și diploma de învățător acolo unde este cazul)
 • Copie diplomă de master/doctorat dacă s-a bifat ISCED 7 sau ISCED 8
 • Adeverință eliberată de unitatea de învățământ –ANEXA 6

Anexele să fie completate citeț și introduse într-o folie prinsă într-un dosar de plastic cu șină, necapsate între ele și neperforate.