Informații

Adresa
Str. Gării nr. 35, cod poştal 800222
Telefon: 0236414749
Fax: 0236465860
E-mail: secretariat@ccdgl.ro
Site Web: http://ccdgalati.ro/

     
P
rogram
Luni - Joi   8.00-16.30
Vineri        8.00-14.00
Audiențe: Luni şi Joi  13.00-15.00

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Gradul de vaccinare în rândul personalului angajat

Rata generală de vaccinare a personalului din Casa Corpului Didactic Galați este de 66,67% din totalul celor 9 angajați. Raportat la personalul care deține funcții de conducere, ponderea celor vaccinați este de 100%.

Anunț selecție - ”Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER - CRED. Formare nivel 2”

 • Categorie: CRED
 • Ultima actualizare: Luni, 16 Mai 2022 18:05
 • Accesări: 728

ANUNȚ SELECŢIE CADRE DIDACTICE CARE OCUPĂ, PRIN CONCURS, FUNCȚII DE CONDUCERE ÎN UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT (INCLUSIV SPECIAL) CARE ȘCOLARIZEAZĂ PE NIVEL PRIMAR ȘI/SAU GIMNAZIAL, în vederea participării la programul de formare profesională continuă ”Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER - CRED. Formare nivel 2”, acreditat de Casa Corpului Didactic Buzău, în cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți - CRED”

 

 

 1. Cerere de înscriere – Anexa 1;
 2. Formular grup țintă – Anexa 8 (nu se trece nimic la data intrării în operațiune), atenție la nivelul studiilor ISCED bifat, să fie conform ultimei forme de învățământ absolvită, ISCED 3 - înv. liceal, ISCED 4 - înv. postliceal, ISCED 5 - înv. superior de scurtă durată 2 ani, ISCED 6 - înv. licență/ lungă durată, ISCED 7- înv. postuniversitar/ master, ISCED 8 -doctorat);
 3. Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal - Anexa 3;
 4. Declarație de disponibilitate participare la curs și finalizare - Anexa 5;
 5. Copie CI;
 6. Copie certificat de naștere;
 7. Copie certificat de căsătorie;
 8. Copie diplomă licență;
 9. Adeverință eliberată de unitatea de învățământ – Adeverință manager