Informații

Adresa
Str. Gării nr. 35, cod poştal 800222
Telefon: 0236414749
Fax: 0236465860
E-mail: secretariat@ccdgl.ro
Site Web: http://ccdgalati.ro/

     
P
rogram
Luni - Joi   8.00-16.30
Vineri        8.00-14.00
Audiențe: Luni şi Joi  13.00-15.00

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Gradul de vaccinare în rândul personalului angajat

Rata generală de vaccinare a personalului din Casa Corpului Didactic Galați este de 66,67% din totalul celor 9 angajați. Raportat la personalul care deține funcții de conducere, ponderea celor vaccinați este de 100%.

Anunț - CRED - seria 11

  • Categorie: CRED
  • Ultima actualizare: Joi, 05 Mai 2022 18:48
  • Accesări: 597

Selecție – SERIA a XI-a – Proiectul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți


Stimați colegi, în perioada MAI 2022 – IULIE 2022, se va desfășura cea de-a unsprezecea serie de formare, în cadrul Proiectului CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, exclusiv în format on-line.

Pentru toate disciplinele, se va forma, în actuala serie, ultima grupă.

Programul de formare are o durată de 120 de ore, și se vor obține 30 de credite profesionale transferabile. La absolvirea acestui program, cu respectarea condițiilor necesare, fiecare cursant va primi o subvenție de 600 RON.

Selecția colegilor participanți la formare este în derulare și se va realiza astfel:
• Depunând dosarul, în format fizic, la sediul Casei Corpului Didactic Galați, strada Gării, nr. 35, parter, în perioada luni, 2 mai 2022 – marți, 10 mai 2021, de luni până joi, în intervalul orar 9.00 – 16.00, iar vinerea în intervalul orar 9.00 – 14.00.
• Lista documentelor din dosar este atașată prezentului anunț, la fel și anexele necesare completării dosarului, toate aceste informații fiind disponibile și la adresa http://ccdgalati.ro/ro/proiecte/cred.html

Anexele rugăm să fie completate citeț și introduse într-o folie prinsă într-un dosar de plastic, NECAPSATE între ele și NEPERFORATE. Mizăm pe dorința dumneavoastră de a ne ajuta la o rapidă constituire a documentației specifice începerii procedurii de formare, respectând rugămintea noastră și pregătind dosarele pe care ni le trimiteți conform instrucțiunile de mai jos. Vă mulțumim!

Ordinea actelor în folie este următoarea:
1. Cerere de înscriere, (ANEXA 1) – data înscrisă va fi în intervalul 2-10 mai 2022
2. Declarație pe proprie răspundere pentru participarea la curs (ANEXA 5) – data înscrisă va fi în intervalul 2-10 mai 2022
3. Acord prelucrare date cu caracter personal (ANEXA 3) – data înscrisă va fi în intervalul 2-10 mai 2022.
4. Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 (ANEXA 8) – data înscrisă va fi în intervalul 2-10 mai 2022
5. Adeverință de la școală.
6. Copie CI.
7. Copie certificat de naștere.
8. Copie certificat de căsătorie (dacă apare o schimbare de nume).
9. Copie diplomă de licență în domeniul disciplinei predate (dacă nu este în domeniu vă rugăm să trimiteți și o copie după certificatul de conversie profesională).

Apelul pentru participare la formare se adresează tuturor cadrelor didactice, astfel:
a. Cadru didactic în unitățile de învățământ de stat și particular, acreditate, nivel gimnazial;
b. Cadru didactic titular/pe viabilitatea postului/suplinitor, care să aibă cel puțin definitivarea în învățământ;
c. Personal cu funcții de conducere, cadru didactic din învățământul primar/gimnazial, care a deținut funcții de conducere în ultimii doi ani școlari:
• directori și directori adjuncți din unități de învățământ,
• membri ai Consiliului de Administrație,
• inspectori școlari generali/generali adjuncți/inspectori școlari de specialitate,
• personal didactic cu experiență managerială specifică în domeniul educației,
d. Consilieri din cadrul CJRAE care predau în unitățile de învățământ de nivel gimnazial.

Grupul țintă va fi constituit din cadre didactice calificate din învățământul gimnazial, disciplinele:
►Limba engleză,
►Limba franceză,
►Limba germană,
►Matematică,
►Fizică,
►Biologie,
►Istorie,
►Geografie,
►Religie,
►Științe sociale,
►Educație muzicală,
►Educație plastică,
►TIC,
►Tehnologii,
►Educație fizică și Sport.

Programul de formare „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” poate fi urmat doar o singură dată, indiferent de numărul de discipline predate.

Participarea la acest program de formare nu exclude participarea la formare în cadrul celorlalte programe acreditate în cadrul proiectului.