Anunț - CRED - seria 10

În perioada ianuarie 2022 – martie 2022, se va desfășura cea de-a zecea serie de formare, ultima, în cadrul Proiectului CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toțiexclusiv în format on-line.

Programul de formare are o durată de 120 de ore, și 30 de credite profesionale transferabile. La absolvirea acestui program, fiecare cursant va primi o subvenție de 600 RON.

Selecția colegilor participanți la formare este în derulare și se va realiza astfel:

Lista documentelor din dosar este disponibilă la adresa http://ccdgalati.ro/ro/proiecte/cred/87-documente-necesare-dosar-inscriere-cred.html.

Vă rugăm să completați anexele citeț, să nu le capsați și să nu le perforați și să le introduceți într-o folie, într-un dosar de plastic cu șină.

Apelul pentru participare la formare se adresează tuturor cadrelor didactice, astfel:

- Profesor cu gradul definitiv din unitățile de învățământ de stat și particular, acreditate, nivel gimnazial;

- Personal cu funcții de conducere, cadru didactic din învățământul primar/gimnazial, care a deținut funcții de conducere în ultimii doi ani școlari:

 

Grupul țintă va fi constituit din cadre didactice calificate din învățământul gimnazial, disciplinele:

 * Programul de formare „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” poate fi urmat doar o singură dată, indiferent de numărul de discipline predate.