Centre de informare şi documentare funcţionale coordonate de Casa Corpului Didactic

Nr.
crt.

Unitatea şcolară/Localitatea

Responsabil  CDI

Responsabil metodist CCD

1.

Colegiul Naţional “C.Hogaş” Tecuci

MAXIM ODORICA

Prof. Popa Doiniţa

2.

Şcoala Gimnazială “Gr.Hagiu” Tg. Bujor

DONŢU MARIA

Prof. Aurora Sava

3.

Grup Şcolar ”Paul Bujor” Bereşti

BOLEA MARIA

Prof. Aurora Sava

4.

Şcoala Gimnazială Munteni

POSTOLACHI EMILIA

Prof. Doiniţa Popa

5.

Grup Şcolar ”C. Conachi” Pechea

TRIFAN MIHAELA

Prof. Cristache Liliana

Prof. Dragu Ionica

6.

Şcoala Gimnazială Costache Negri

-

Prof. Cristache Liliana

Prof. Dragu Ionica

7.

Şcoala de Arte şi Meserii. Drăguşeni

Talabă Nela

Prof. Aurora Sava

8.

Şcoala Gimnazială Folteşti

BATICA VIRGINIA

Prof. Aurora Sava

9.

Şcoala Gimnazială. Ghidigeni

BARBU ELENA

Prof. Gheorghiu Daniela

10.

Şcoala Gimnazială. “G. Drăgan” Nicoreşti

ANDRONIC GINA

Prof. Gheorghiu Daniela

11.

Şcoala de Arte şi Meserii Corod

SAVASTRE MARIUS

Prof. Prof. Cristache Liliana

Prof. Dragu Ionica

12.

Grup Şcolar Tudor Vladimirescu

DRAGOMIR ANGELA

Prof. Gheorghiu Daniela

13.

Şcoala de Arte şi Meserii Matca

POSTOLACHE LUMINIŢA

Prof. Cristache Liliana

Prof. Dragu Ionica

14.

Şcoala Gimnazială “Elena Doamna” Tecuci

MUNTEANU IULIANA

Prof. Popa Doiniţa

15.

Şcoala Gimnazială Schela

MEZINU MARICICA

Prof. Cristache Liliana

Prof. Dragu Ionica

16.

Şcoala Gimnazială Slobozia Conachi

MARIN SULTĂNICA

Prof. Cristache Liliana

Prof. Ionica Dragu

17.

Şcoala Gimnazială Tuluceşti

POPA ECATERINA

Prof. Aurora Sava

18.

Şcoala Gimnazială nr. 33 “Sf. Dumitru” Galaţi

SAVA OLIMPIA

Prof. Gheorghiu Daniela

19.

Şcoala Gimnazială nr.2 Galaţi

PĂSĂREL TANŢA

Prof. Gheorghiu Daniela

20.

Şcoala Gimnazială nr. 18 Galaţi

NEAMŢU MARILENA

Prof. Popa Doiniţa

21.

Colegiul Economic ”V.Madgearu” Galaţi

ANDREI MARIEANA

Prof. Dragu Ionica

Prof. Cristache Liliana

22.

Colegiul Naţional ”Al.I.Cuza” Galaţi

IONAŞCU ANIŞOARA

Prof. Dragu Ionica

Prof. Cristache Liliana

 

22 Centre de Documentare şi Informare

22 responsabili

 

Centrele de documentare si informare reprezinta centre de resurse pluridisciplinare care pun la dispozitia elevilor, cadrelor didactice si a comunitatii informatii pe suporturi diferite (fond de carte, reviste, casete audio, video, CD ROM-uri, calculatoare etc.), pun in practica proiecte de animatie culturala, desfasoara activitati pedagogice, precum si activitati de formare continua pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar.

Conform prevederilor O.M. nr. 3328/2002, centrele de documentare si informare sunt subordonate casei corpului didactic si vor functiona in unitati de invatamant in care exista un minim de dotare, au spatii corespunzatoare si au normat, prin statul de functii, post de bibliotecar, sau au posibilitatea de a norma un astfel de post.

.

 

 

Legislaţie CDI

ROLUL CDI

Asigură un fond documentar care să permită elevului construirea autonomă sau asistată a propriei cunoaşteri şi a propriilor deprinderi

Facilitează accesul utilizatorilor la informaţii referitoare la unitatea şcolară şi relaţionarea cu potenţiali parteneri exteriori sistemului educativ

Facilitează învăţarea prin iniţierea elevilor în tehnicile de cercetare documentară

Promovează, prin activităţi specifice, inovaţia pedagogică

FUNCŢIILE CDI

Funcţia de primire (elevi, cadre didactice, membrii ai comunităţii locale)

Funcţia de informare generală

Funcţia pedagogică (iniţierea elevilor în cercetarea documentară în cadrul proiectelor derulate în parteneriat de către profesorul documentarist şi cadrele didactice)

Funcţia de orientare şcolară şi profesională

Funcţia de comunicare cu exteriorul (relaţionare cu parteneri exteriori unităţii şcolare)

Funcţia tehnică (de gestionare a fondului documentar, a echipamentelor, a spaţiului CDI)

Funcţia recreativă (de organizare de activităţi culturale, de promovare a lecturii, de petrecere a timpului liber)

Competenţele profesorului documentarist în domeniul proiectării, planificării, organizării activităţii CDI, formării elevilor şi dezvoltării competenţelor specifice, monitorizării şi evaluării activităţilor CDI, dezvoltării de parteneriate şi dezvoltării profesionale proprii:

Competenţă pedagogică

Competenţă culturală

Competenţă de comunicare

Competenţă de gestionare a CDI