• Cabinetul multimedia al C.C.D. Galati a fost dotat cu Laboratorul multimedia de tip AeL cu 20 calculatoare conectate la reteaua internet
  •   Dacă Societatea Cunoaşterii impune revizuirea concepţiilor tradiţionale asupra procesului de predare - învatare - evaluare, tot la fel de adevărat este faptul că acest proces are nevoie de soluţii noi, mai puţin formale, de metode şi mijloace care să corespundă acestui secol - secol al tehnologiei informaţiei.
      Probabil că cel mai dinamic şi mai disponibil să raspundă la aceste provocări este Departamentul Multimedia.
      Acest departament al Casei Corpului Didactic Galaţi pune la dispoziţtia unităţilor şcolare, a colegilor, a comunităţii educaţionale în general, nu numai echipamente moderne şi competitive care să faciliteze procesul didactic, dar şi produse multimedia (softuri educaţionale) şi sprijin în realizarea acestora..
      Mai mult chiar, acest departament sprijină orice demers inovativ, orice iniţiativă menită să îmbogaţească sau să diversifice oferta educaţinală a şcolii.
      Şi dacă este adevărat ca imaginea vizuală sau / şi sonoră are impact mai direct şi mai atractiv asupra oamenilor, atunci tot ce se întâmplă în departamentul multimedia nu face decât să ofere un alt tip de suport complicatului proces care este acela de a forma şi a educa atât copilul cât şi adultul.
  •  Casa Corpului Didactic, prin echipamentele pe care le are si prin echipa de specialisti (formatori) cu care colaborează, oferă programe şi stagii de formare în utilizarea TIC atât personalului didactic cât si didactic auxiliar. Şi cum orice schimbare înseamna în primul rând o schimbare în planul resurselor umane, personalul didactic este cel ce trebuie sa se adapteze şi să adapteze potentialul TIC la specificul procesului de predare - învatare - evaluare.

Cabinet multimedia: etaj 1

Persoană de contact: inf. Daniela CHIPIRLIU

 

. Cursuri de formare în domeniul TIC

1. Iniţiere IT şi utilizare AeL

2. Instruire în societatea cunoaşterii. Intel Teach

3. Calculatorul şi proiectele interdisciplinare

4. ECDL start şi ECDL complet

5. Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor TIC

6. Crearea de pagini WEB

7. Grafică şi multimedia în educaţie