Picture  
Ethical Competence As Educational Component in Adult Education
Education template  
 
The Project
Aims
Results
Partners
Publications
Gallery
News
11.11.2010
Conferinţa internaţională

Realizări şi provocări contemporane în educaţia adulţilor

Citeşte
 
 
  Publications - ECECAE - Ethics Competence as Educational Component in Adult Education

Proiectul „Competenţe etice - componentă  a educaţiei adulţilor” este un proiect inovator în cadrul programului Grundtvig Partnerships 2009 si este coordonat de Colegiul Vilnius din Lituania. Unicitatea sa dezvăluie proiecte specifice care au drept scop – promovarea competentelor etice la adulţi, competenţe necesare pentru dezvoltarea personală şi profesională.
 Competenţe etice în educaţia adulţilor
Proiect Grundtvig Parteneriate pentru învăţare
În perioada 28-31 octombrie 2009 a avut loc prima întâlnire de lucru din cadrul proiectului Grundtvig Parteneriate “Competenţele etice - componentă a educaţiei adulţilor” din cadrul Programului sectorial Grundtvig - Parteneriate pentru învăţare.
Instituţiile partenere implicate în acest proiect sunt : Casa Corpului Didactic din Galaţi, Colegiul pentru studii superioare din Vilnius - Lituania, Universitatea pentru Ştiinţe Aplicate din Rotterdam – Olanda, Centrul pentru Dezvoltarea CreativităţiiDanilo Dolci” din Palermo – Italia, Centrul European pentru Calitate Ltd – Bulgaria, Şcoala de Management din Riga – Letonia.
În sinteză, scopul proiectului este elaborarea unui ghid metodic care să promoveze competenţele etice în educaţie, ghid care se doreşte a fi  un instrument util atât formatorilor cît şi cadrelor didactice care predau la diferite nivele de învăţământ.
La prima întâlnire de lucru, care a avut loc la Colegiul de Studii Superioare din Vilnius, Lituania, discuţiile dintre parteneri s-au focalizat pe următoarele teme:

  1. Principalele definiţii ale competenţelor etice, clasificări, metodologia aplicată, abordări didactice şi pedagogice în ţara de origine a fiecărui partener
  2. Competenţele  etice definite în Cadrul Naţional al Calificărilor şi compararea acestora cu cele din Cadrul European al Calificărilor
  3. Conceptul de competenţe etice în disciplinele socioumane (şi nu numai), din sistemele educaţionale naţionale ale partenerilor, pentru învăţământul secundar inferior şi superior, învaţământul vocaţional, învăţămâtul superior şi educaţia adulţilor.

În final s-a elaborat un plan cadru al competenţelor etice care conţine : valori etice comune celor şapte parteneri, cunoştinţe, abilităţi, atitudini, obiective pedagogice, metode de predare - învăţare, metode - instrumente de evaluare.
La cea de-a doua întânire, care va avea loc în Italia la Centrul pentru Dezvoltarea Creativităţii Danilo Dolci, se va elabora primul draft al ghidului metodic pe baza materialelor elaborate de fiecare echipa a partenerilor proiectului.
Responsabilitatea Casei Corpului Didactic din Galaţi, în cadrul acestui proiect, este  expertizarea primei versiuni a ghidului şi revizuirea acestuia, prin compararea rezultatelor cu cele ale celorlaţi parteneri, în întâlnirea care va avea loc în septembrie 2010 la Galaţi.
În acest scop, în oferta de formare a instituţiei, am introdus încă din acest an şcolar, programul de formare continuă Managementul educaţiei adulţilor în care un modul de 12 ore este alocat temei Competenţe etice în educaţie. Obiectivul principal al acestui program de formare continuă este acela de a elabora împreună cu profesorii implicaţi un plan cadru al competenţelor etice, în vederea comparării acestuia cu cel elaborat în cadrul proiectului Grundtvig Parteneriate pentru învăţare “Competenţele etice - componentă a educaţiei adulţilor”.
Ne propunem ca la finalul proiectului să definim explicit competenţele etice şi să creăm premisele introducerii lor în standardele de formare profesională.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Project “Ethical Competence As Educational Component in Adult Education” is innovative in the frames of LLL / Grundtvig partnerships programme. Its uniqueness reveals specific projects aims to promote Adults ethical competences necessary for personal and professional development. Personal development is essentially connected to professional person’s development because persons always take various decisions in every action, where he can use his knowledge, skills to attain purposes.  Usually persons every action is judged according formal rules, standards, efficiency, but criteria of goodness and ethics is not always considered and even evaluated. Usually it’s for several reasons:
 1.      Persons morality is kept as personal competence, which is quite intimacy to person and could be evaluated hardly;
2.      Moral traditions become not so important in daily life because it’s replaced by standard rules, laws that regulate behavior externally and efficiently;
3.      Ethical positions are kept to be relativistic in human’s outlook, because of rapid society change that must play according “the new rules”.
But there are some arguments against such position based on:
1.      The essence of Human being is humanity which reveals implementation of full-blooded human’s mission – ought never to act except in such a way that I can also will that my maxim should become a universal law (Emanuel Kant).
2.      Ethical values expressed by adult’s positions, opinions, value orientations, moral judgment that could be evaluated, so it’s necessary to educate and evaluate it.
3.      Most of crimes and maladministration are caused because of lack of ethics, so it’s important to integrate ethical values education along Life Long Learning process.  
        Competences’ definition includes three components – knowledge, skills and attitudes. Every component of competence has its own importance. Knowledge is necessary because it's content of learning process, skills enables to use knowledge in practice and attitudes reveals personal position towards every action. A personal attitude has significant influence on moral actions, because even crime could be implemented technically well but lack the humanity. So it’s always important to educate person’s higher nature – human’s morality, no matter outcomes are not so obvious in a short time. It gives a huge effect in a long time, maintaining peace, trust, humanity and professionalism in everyday life.         

 

 
 
 
 
| | | |
Realizat de Daniela Chipirliu